Menu
Námety

E-U-R metóda

Zdieľajte nás

Majstrovstvá sveta vo futbale

Majstrovstvá sveta vo futbale

Cieľ hry: Pri využívaní neobnoviteľných zdrojov treba hľadať také správanie, ktoré minimalizuje toky zdrojov pri zachovaní cieľovej kvality. Na hľadanie udržateľných možností hospodárenia so zdrojmi je potrebné kreatívne myslenie bez stereotypov a konvenčných pohľadov na problém. Iba systémový pohľad môže ponúknuť riešenia, ktoré sú dlhodobo udržateľné a prospešné pre všetkých.

Čítaj viac
Súdny proces so slečnou Ann Flation

Súdny proces so slečnou Ann Flation

Cieľ vyučovania: Umožniť žiakom, aby si prostredníctvom úlohy, ktorú budú hrať v hre, uvedomili problémy, ktoré spôsobuje inflácia (ceny strácajú svoju informačnú hodnotu, bohatstvo sa prerozdeľuje v prospech tých, ktorí platia, a na úkor tých, ktorí sú platení, medzi ľuďmi vzniká nespokojnosť a napätie, očakávaná inflácia vedie k rastu cien a inflácia sa stáva zotrvačnou). Pre žiakov je divadelná hra zvyčajne vítanou zmenou v organizácii vyučovacej hodiny, zvyčajne s improvizovanými kostýmami. Súdne procesy umožňujú žiakom zopakovať si vedomosti z právnej doktríny, využiť vlastné skúsenosti z exkurzií na súdoch, filmy z právneho prostredia, porovnať priebeh súdneho procesu v rôznych krajinách.

Čítaj viac
Prečo ľudia obchodujú?

Prečo ľudia obchodujú?

Cieľ výučby: Dokážte, že dobrovoľná výmena zvyšuje spokojnosť tých, ktorí sa jej zúčastňujú. Čím menej obmedzujeme obchod, tým väčšiu slobodu majú ľudia pri výmene, tým je väčšia pravdepodobnosť, že uspokoja svoje potreby spôsobom, ktorý im individuálne najviac vyhovuje.

Pri výmene treba dodržiavať určité pravidlá: rešpektovať vlastnícke práva, dodržiavať zmluvy, zabezpečiť voľný prístup na trhy.

Čítaj viac
Geológova dilema

Geológova dilema

Cieľ výučby: Viesť žiakov k poznaniu, že celkový objem existujúcich zdrojov energie je neznámy, avšak ekonomická ponuka zdrojov energie je obmedzená. Dostupná ponuka energie je to, čo sú výrobcovia ochotní a schopní ponúknuť k predaju za určitú cenu. Ich ochota ponúkať energiu rastie tak ako rastie cena, ktorú za energiu utŕžia. Keď budú výrobcovia hľadať energiu bez toho, aby znášali náklady za úhradu škôd na životnom prostredí, bude sa poškodenie životného prostredia zvyšovať. Ak budú výrobcovia donútení napraviť škody na životnom prostredí, zvýšia sa náklady na výrobu energie. Spotrebitelia zvýšia dopyt po energii, pretože jej nákup im poskytne väčší úžitok než alternatívne nákupy. Na trhu, kde sa zvyšuje dopyt po tovare a zároveň znižuje ponuka, sa zvýšia ceny. Cenu energie ovplyvní motivácia výrobcov – budú hľadať a využívať nové zdroje energie.

Čítaj viac
Rogerova hra

Rogerova hra

Cieľ hry: Hra ukazuje, ako je v nás zakorenené súťaživé správanie, a zdôrazňuje výhody kooperatívneho prístupu.

Čítaj viac